Імасайтер Імасайтер

інформаційне моделювання та аналіз сайтів

Технічна структура вебсайту

При розробці вебсайту потрібно створити та правильно розмістити всі його компоненти. Це свого роду цеглинки, з яких розробник будує систему. Незалежно від смислового наповнення вебсторінок, технічна структура вебсайту складається з файлів, які розміщуються на сервері у визначеному порядку. Включає файли HTML, CSS, JS, PHP, файли зображень чи іншого медіа, xml-мапу сайту, конфігураційні файли, бази даних та інші технічні компоненти. Разом ці елементи створюють технічну базу вебсайту, яка забезпечує його правильне функціонування та видимість в пошукових системах.

Файли вихідного коду (source code files)

Вся поведінка вебсайту задається за допомогою вихідного коду різних мов програмування та розмітки, який зберігається у відповідних файлах. Залежно від конкретної мови, для таких файлів використовуються різні розширення: .php, .py, .js, .html, .css та інші. Але по суті це текстові файли, в яких веброзробники пишуть програмний код у визначеному відповідною мовою форматі. Потім цей код інтерпретується компіляторами та виконується, обробляючи дані та відображаючи результати в браузері користувача за його запитами.

Мови вебпрограмування, наприклад, PHP, Python, Java, C#, JavaScript, TypeScript, призначені для опису поведінки програми. Вони мають логіку послідовності дій, оператори умов, цикли та інші конструкції для виконання заданих алгоритмів. Програмний код деяких мов програмування (JavaScript, TypeScript) виконується на пристрої користувача (frontend), але більшість - на сервері (backend). Використання технології AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) дозволяє реалізувати інтерактивність вебсторінки без її перезавантаження: за допомогою JS формується та відправляється запит на сервер, там він обробляється PHP чи іншою backend-мовою, сервер повертає результат, і вже знову JS обробляє отриманий результат та виконує потрібні дії на сторінці.

Мова розмітки HTML призначена для опису структури вебсторінки, а CSS - для стилізації її вигляду. Разом вони визначають, які елементи і в якому порядку мають відображатися, та як вони мають виглядати.

При розподілі програмного коду по окремим файлах рекомендується відділяти представлення даних користувачеві (View) від їх зберігання, внесення змін та логіки поведінки (Model), а також виносити окремо управління запитами користувача (Controller), таким чином дотримуючись архітектурного шаблону MVC. Якщо ці три частини розміщувати в різних файлах, то це додасть гнучкості та керованості всій системі.

Зображення, шрифти та інші медіа-файли: Використовуються для візуального оформлення та змісту вебсайту. Зображення та медіа-файли: відео та аудіо.

Бази даних: Зберігають структуровану інформацію, яку використовує вебсайт, наприклад, користувацькі дані, контент для статей, товари в інтернет-магазині тощо. зберігання та управління даними.

Конфігураційні файли: Наприклад, файли налаштувань для вебсерверів, середовищ виконання (як-от config.php) або інших компонентів сайту.

.htaccess: конфігураційний файл для серверів Apache, який використовується для управління різними аспектами роботи сайту. Наприклад, можна налаштувати перенаправлення (редиректи), захист паролем, заборону доступу до певних ресурсів, зміну налаштувань PHP та інше.

sitemap.xml: XML-файл, який містить структуру всіх сторінок сайту, допомагаючи пошуковим системам краще розуміти його структуру та ефективніше індексувати контент. sitemap.xml: для покращення індексації пошуковими системами.

robots.txt: Файл, який дає вказівки пошуковим роботам щодо того, які частини сайту можна індексувати, а які ні. Це допомагає керувати обсягом інформації, доступної для пошукових роботів.

Логи та моніторинг: системи для відстеження та аналізу трафіку, помилок і загальної продуктивності сайту.

CMS (Система управління контентом): програмне забезпечення для створення, управління та модифікації цифрового контенту.

Домен: це унікальна адреса в Інтернеті, яка використовується для доступу до вебсайту. Доменне ім'я складається з імені та доменної зони (наприклад, example.com), і служить для зручного запам'ятовування та знаходження вебсайту в Інтернеті.

SSL-сертифікати: забезпечення безпечного з'єднання між користувачем та сервером.

Хостинг: це послуга надання ресурсів сервера (обчислювальна потужність, місце на диску, мережеві можливості) для розміщення вебсайту і забезпечення його доступності через Інтернет. Хостинг надається спеціалізованими компаніями (хостинг-провайдерами), які підтримують сервери, на яких фізично зберігаються файли та дані вебсайту.

Сервер: обладнання або віртуальна машина, що забезпечує роботу сайту. Вебсервер приймає запити від клієнтів (користувачів) і повертає відповідні ресурси.

CRON: можливість на хостингу задати виклик тих чи інших сторінок у визначений час, інколи може знадобитися для виконання деяких дій на сайті за таймером.

Резервне копіювання і відновлення: регулярне створення резервних копій сайту і можливість швидкого відновлення у разі збоїв або втрати даних.

Ці компоненти разом забезпечують як початкове завантаження та відображення вебсторінки, так і подальшу інтерактивну взаємодію з користувачем, створюючи динамічний та зручний користувацький досвід.

Авторизація

Логін
Пароль
Забули пароль?